Siirry sisältöön.Siirry navigointiin

Älykästä ajoneuvoliikenteen kokonaishallintaa

Tunnistus-­, seuranta-­, mittaus-­ ohjaus-­ ja opastusjärjestelmät sekä erilaiset yritysohjelmistot yhdistettynä kokonaisvaltaiseksi, tehokkaaksi ja turvalliseksi ajoneuvoliikenteen hallinnan kokonaisratkaisuksi.

Ratkaisut täydentävät ajoneuvoliikenteen hallintaa toimialakohtaisten tarpeiden mukaan räätälöidyillä lisäarvoratkaisuilla ja –palveluilla joilla kehitetään yrityksen toimintaa:

  • tehostetaan ajoneuvoliikenteeseen liittyviä toimintoja
  • dokumentoidaan ja analysoidaan erilaisia ongelmia ja poikkeamia
  • parannetaan yritys-­, laitos-­, ajoneuvo-­ ja henkilöturvallisuutta

Tutustu Vidamin - ratkaisuihin!